ارسال به دوستان
کد خبر : 206769

اهداف عنوان

دپارتمان نرم افزار تبيان، به پشتوانه مرکز داده معتبر، تجربه گسترده در زمینه شبکه و امنیت، و دانش و سرمایه ارزشمند خود در زمینه توسعه خدمات مبتنی بر رایانش ابری، راه اندازی سامانه های نرم افزاری و برنامه های تلفن همراه امروزه به یکی از شرکت های پیشرو در ارائه خدمات حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور تبدیل شده است. خدماتي که از الف تا ي تمامي نيازهاي يک سازمان را در بر می گيرد. راه اندازي، توسعه و حتي مديريت بسترهاي فناوري اطلاعات در هر سازمان و يا نهادي با تکيه بر تجربه، امنيت و اعتبار دپارتمان نرم افزار تبيان، برای هر سازمان و شرکت بزرگ، متوسط و کوچک، به راحتی امکان پذیر خواهد بود و اين همه جز در سايه بیش از چهارده سال فعاليت مستمر، تلاش و حمايت از انديشه هاي نو و سرمايه هاي جوان اين مرز و بوم، ميسر نگرديده و هم اکنون نيز با هدف رشد و ارتقاء فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و خصوصی کشور ارائه می گردد.
دپارتمان نرم افزار تبيان، به پشتوانه مرکز داده معتبر، تجربه گسترده در زمینه شبکه و امنیت، و دانش و سرمایه ارزشمند خود در زمینه توسعه خدمات مبتنی بر رایانش ابری، راه اندازی سامانه های نرم افزاری و برنامه های تلفن همراه امروزه به یکی از شرکت های پیشرو در ارائه خدمات حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور تبدیل شده است. خدماتي که از الف تا ي تمامي نيازهاي يک سازمان را در بر می گيرد. راه اندازي، توسعه و حتي مديريت بسترهاي فناوري اطلاعات در هر سازمان و يا نهادي با تکيه بر تجربه، امنيت و اعتبار دپارتمان نرم افزار تبيان، برای هر سازمان و شرکت بزرگ، متوسط و کوچک، به راحتی امکان پذیر خواهد بود و اين همه جز در سايه بیش از چهارده سال فعاليت مستمر، تلاش و حمايت از انديشه هاي نو و سرمايه هاي جوان اين مرز و بوم، ميسر نگرديده و هم اکنون نيز با هدف رشد و ارتقاء فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و خصوصی کشور ارائه می گردد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :